Tipy a rady pro podnikatele


Tento webový portál dlouhodobě poskytuje prostor pro Vaše příspěvky, ve kterých se s ostatními
návštěvníky dělíte o své zkušenosti s poskytovateli služeb, dodavateli, výrobci, zaměstnavateli –
firmami i jednotlivci.
Nyní doplňujeme novou oblast, ve které na základě vyhodnocení Vašich zkušeností budeme postupně
doplňovat tipy, rady i užitečné odkazy k vámi uváděným situacím.

 

Zajištění financí pro podnikání a chod firmy:

 

Nejčastější zdroje financování

– Bankovní úvěry

– Zpětný leasing

– Dotace z fondů

– Nebankovní úvěry

– Půjčky od fyzických osob

 

Hlavními problémy u poskytovatelů při získávání úvěru jsou: Výše poskytnutého úvěru, rychlost (pomalost) řešení, formální přístup ze strany poskytovatelů často svázaných „tabulkami“, absence skutečného individuálního přístupu.

Hlavními problémy u příjemců úvěru: Zkreslení skutečné finanční a obchodní situace, zatajení informací, nekomunikace v případě problémů se splácením, konfrontace místo hledání řešení vzniklé situace.

 

Naše tipy než podepíšete smlouvu:

– Vždy si přečtěte celou smlouvu.

– Pokud ručíte směnkou, věnujte pozornost, za jakých podmínek může být věřitelem použita.

– Není rozdíl mezi bankovním a nebankovním úvěrem – vždy je zapotřebí seznámit se s podmínkami!

– Pokud víte, že vaše příjmy jsou nepravidelné, hledejte řešení jak je zohlednit ve splátkovém kalendáři hned od začátku.

– Často se vyplatí vzít vyšší úvěr a část prostředků si ponechat na splátky jako pojistku pro případ krátkodobého výpadku příjmů. Penále je vždy dražší.

– Nenechte se vést jen informacemi z internetu. Lidé si víc stěžují, než chválí a u úvěrů to platí dvojnásob. Stěžují si i ti kteří nedostáli svým závazkům. Udělejte si vlastní názor z osobních jednání.

– Vždy firmu navštivte, nespokojte se s jednáním u vás. To platí zejména u nebankovních úvěrů a osobních půjček.

 

Naše tipy k zajištění:

– Podle možností v zajištění a v rychlosti jednání poznáte u poskytovatele jak skutečný je „individuální přístup“.

– To že mne jeden poskytovatel odmítl, neznamená, že řešení nenajdu jinde.

– Víte, že je možné zajištění poskytnutých prostředků i zástavou podniku, obchodním podílem, akciemi, patentem, zásobami?

– Je možné získat úvěr i při zajištění pouze movitým majetkem.

– Ke zpětnému leasingu je u některých společností možné využít již existující i starší majetek.

 

Další možnosti jak stabilizovat finanční podmínky podnikání:

– Faktoring

– Využití vnitřních rezerv

– Prodej části aktiv podniku

– Vstup investičního partnera