Insofer s.r.o. Sokolnice místo oddlužení podvod!

Varování před aktivitami společnosti Insofer s.r.o. ze Sokolnice, podvodem okradli mého klienta o skoro jeden milon korun, nepodepisujte Insofer s.r.o. plnou moc pak se už nedá nic právně dělat. Insofer s.r.o. má mnoho negativních recenzí na internetu tak spolupráci snimi dobře zvažujte. judr.Němec
Komentáře

komentářů: 3

1#
13.4.2016 o 08:44
komentoval INSOFER

VAROVÁNÍ PRO PISATELE POMLUV NA INTERNETU !!!

§ 184 Pomluva Trestní zákoník Část 2 Hlava II Díl 2 § 184

Více zde: http://www.pomluvynainternetu.cz/news/trestny-cin-pomluvy/
(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Více zde: http://www.pomluvynainternetu.cz/news/trestny-cin-pomluvy/

2#
24.5.2016 o 18:45
komentoval INSOFER

Pomluva je trestný čin
„Když se pak případem na popud poškozené firmy začneme zabývat, tak v praxi velmi často zjišťujeme, že se opravdu jedná o pomluvu konkurence nebo závistivého jednotlivce. Lidé si myslí, že se jedná o svobodu projevu a oni jen vyjádřili svůj názor. Vůbec si nepřipouští, že se tímto jednáním dostávají do křížku se zákonem a dopouští se trestného činu. A co víc, pokud se majiteli firmy podaří prokázat ušlý zisk, může se pak u soudu domáhat náhrady škody.“ Upozorňuje Procházková s tím, že prostředí internetu se sice tváří na první pohled anonymně, ale každý z nás na něm zanecháváme digitální stopu, díky které se nakonec původce pomluvy obvykle najde.

Více zde: http://www.pomluvynainternetu.cz/news/pomluvy-na-internetu-snizuji-zisky-obchodniku-/

3#
30.5.2016 o 09:30
komentoval INSOFER

Ani Nejvyšší soud ČR nezvrátil rozhodnutí odvolacího soudu, na základě kterého byl Mgr. P.P. odsouzen k trestu 150 hodin prospěšných prací za to, že spáchal trestný čin pomluvy, které se dopustil na internetovém diskuzním fóru. Pomluvu spáchal dotyčný nepravdivými výroky na adresu Ing. Ch., které byly alespoň z části způsobilé značnou měrou ohrozit vážnost dotyčné osoby v jeho zaměstnání.
Rozsudek názorně dokazuje, že ani Internet není anonymní prostředí, na které se nevztahují zákony. Navíc je jakýmsi vztyčeným prstem pro ty, kteří Internet využívají k vyjádření svých názorů (byť třeba pod pseudonymem), neboť i ti musí mít na paměti, že svoboda vyjadřování garantovaná nám Listinou má jisté právní hranice dané právy ostatních osob kolem nás.

Více zde: http://www.pomluvynainternetu.cz/news/spachani-trestneho-cinu-pomluvy-prostrednictvim-internetoveho-diskuzniho-fora-rozsudek-nejvyssiho-soudu-cr-c-j-7-tdo-254-2003-/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *