CARPE 13 s.r.o. Martin Hajs, Eva Hajsová, Marcel Hajs z Českých Budějovic

Varuji před Evou Hajsovou, Martinem Hajsem, Marcelem Hajsem, kteří podcházejí z Českých Budějovic a zabývají se stavbou oplocení, výrobou bran atd. Když dostanou zálohu, tak zmizí a nekomunikují. Jelikož mají trvalé bydliště na městské úřadě, tak je nikde neseženete. Jsou v exekuci!!!! Několikrát na ně bylo podáno trestní oznámení. Doufám, že se připojí další, které Martin Hajs okradl!!! Momentálně se schovávají za CARPE 13 s.r.o.
Komentáře

komentářů: 12

1#
23.3.2016 o 21:47
komentoval M.Hajs

V případě, že dotčený server po upozornění nařčeným podnikatelem předmětnou negativní recenzi neodstraní, nezbývá než podat žalobu na ochranu dobré pověsti. V případě zásahu do osobnostních práv jednotlivců, žalobu na ochranu osobnosti. S nárokem na odstranění komentáře lze žádat náhradu nemajetkové újmy a škody, která může zahrnovat i ušlý zisk a případné morální zadostiučinění. Majitelé mají dvě možnosti, pokud je uživatel znám, mohou zažalovat konkrétně jeho, popř. se pokusit o získání údajů o jeho identitě, anebo zažalovat přímo recenzní server dle odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti.
Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti (dále jen ISP) upravuje směrnice 2000/31/ES o elektronickém obchodu (dále jen „Směrnice“), kterou provádí zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon“).
recenzní servery jsou poskytovateli služeb spočívajících v ukládání obsahu poskytovaného uživateli (tzv. hostingové služby), tedy spadají do režimu ust. § 5 Zákona. Podle ust. § 5 Zákona poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem, odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací. Poskytovatel služby odpovídá vždy za obsah uložených informací v případě, že vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na činnost uživatele. Podle ust. § 6 Zákona poskytovatelé služeb uvedení v § 3 až 5 nejsou povinni a) dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací, b) aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.
Dotčený server je oprávněn se omezení odpovědnosti dovolat za situace, kdy jakmile zjistí protiprávní činnost nebo se o ní dozví, neprodleně přijme veškerá opatření k odstranění daných informací nebo znemožnění přístup k nim.

2#
30.3.2016 o 17:41
komentoval Michal

Martin Hajs je podvodník a okrádá lidi !!!!!
např. viz. https://www.centralniregistrdluzniku.cz/hodnoceni-firmy-Martin-Hajs,3464760.htm

3#
1.4.2016 o 12:01
komentoval Milada

Já se tedy dívím, že se Martin Hajs vůbec ozývá. Na internetu na jeho osobu je spousta diskuzí.

5#
1.5.2016 o 13:00
komentoval Jirka

Svěřit peníze člověku, který je v exekuci a má trvalé bydliště na městském úřadě ?!?!?! To se s penězi můžete rovnou rozloučit!!!!!

6#
28.9.2016 o 00:26
komentoval Gymnázium Ledeč n/Sázavou

Tato firma pro nás pracovala už 3 x a vždy k plné spokojenosti. Nejdříve vše zaměřili a poslali přesný rozpočet. Potom dali vědět kdy přijedou a domluvili jsme splátky na každý den, kolik jim zaplatíme. Ploty stojí, my jsme uhradili přesně co bylo v rozpočtu, takže spokojenost – Gymnázium Ledeč n/Sázavou

7#
1.10.2016 o 23:18
komentoval Milada

Firma Carpe13 s.r.o má fiktivní adresu sídla společnosti. Martin Hajs a jeho celá rodina je v exekuci. Pozor !!!!!

8#
17.1.2017 o 17:00
komentoval Renáta

Škoda, že jsem nejdou vkládat přílohy. Rádi bychom sem vložili několik dokumentu, které dokazují, že bylo na něho podáno několik trestních oznámení a dluží spousta lidem. A co se týče komentářů, tak také věříme, že si ty pozitivní a obhajobní komentáře píše sám pan Hajs. A adresa, na které je nahlášeno spousta firem, tak to už známe snad z televize …… to se nemusí komentovat.

9#
25.1.2017 o 19:31
komentoval Renáta

Určitě můžete dokumenty nahrát mobilem jako video a na YOUTUBE to video vložit.
Sem pak vložíte odkaz na video.

10#
7.2.2017 o 10:14
komentoval Petr

Nedoporučuji v žádném případě někomu ukazovat nebo zveřejňovat nějaké dokumenty! Mohl by na Vás podat trestní oznámení. Jen po poradě s právním zástupcem nebo s někým, kdo tomu rozumí. Každý si udělá úsudek sám o téhle osobě a jeho firmě. Normální člověk pochopí, že je to podvodník.

11#
12.2.2017 o 00:51
komentoval Renata

Jinou odpověď jsme ani nečekali, neboť nemáte ANONYME žádné jiné argumenty. Ty jsi podvodník a lhář a nyní to již každý pochopil.

12#
15.2.2017 o 18:39
komentoval Petr

Ano, každý to pochopil, že s Hajs a spol. jsou podvodníci viz. internet.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *