Upozornění pro uživatele těchto stránek


Upozornění pro uživatele těchto stránek: poskytovatelé služeb nejsou povinni dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací, aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

Poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem, odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele jen mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl–li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

Stránky slouží zejména ke vzájemné pomoci podvedených klientů daných firem či osob.

Každý přispěvovatel nese odpovědnost za obsah daného příspěvku.